Seppo Pienimäki

Maanajo sekä maa-ainestoimitukset asiantuntemuksella.

Puh. 0400 343 134

 

  

yhteystiedot